Poszczególne kursy i ich treści

Szkolenia z zakresu łańcucha żywnościowego, higieny i bezpieczeństwa żywności, zarządzania ryzykiem i kryzysem oraz wsparcia technicznego są podzielone na kilka modułów (kursów). Pierwszy etap szkolenia kończy się egzaminem na EQA Pełnomocnika systemów. Kolejnym etapem jest kwalifikacja na EQA Menadżer systemów, możliwe jest również zdobycie certyfikatu EQA Auditor.

Bezpieczeństwo i higiena żywności
W celu uzyskania Certyfikatu EQA Pełnomocnik systemów należy zrealizować następujące szkolenia:

  • IMS (Zintegrowane zarządzanie systemami)
  • HM (Zarządzanie higieną)
  • LMR (Prawodawstwo i standardy)

W celu uzyskania Certyfikatu EQA Menadżer systemów dodatkowe kursy:

  • SMS (Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną)
  • SMTA (Techniki zarządzania bezpieczeństwem i higieną)

Zarządzanie ryzykiem i kryzysem
W celu uzyskania Certyfikatu EQA Pełnomocnik systemów należy zrealizować następujące szkolenia:

  • IMS (Zintegrowane zarządzanie systemami)
  • SMS (Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną)
  • IOV (Organizacja wewnętrzna i odpowiedzialność)

Uznawanie seminariów

Dni szkoleniowe wymagane w ramach poszczególnych ścieżek doskonalenia zawodowego mogą być częściowo realizowane w formie seminariów odpowiadających treścią poszczególnym blokom tematycznym.