Programy szkoleniowe

EQA oferuje szkolenia dla uczelni oraz prywatnych instytucji w wielu miejscach w Europie.Kursy modularne obejmują kilka etapów i zapewniają zdobycie kompetencji z zakresu:

  • Łańcucha żywnościowego
  • Higieny i bezpieczeństwa żywności
  • Zarządzania bezpieczeństwem i kryzysem

Rozwijanie interdyscyplinarnych kompetencji!

Przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej muszą kierować się globalną myślą. Oznacz to, że przedsiębiorstwa potrzebują nie tylko dopasowanej strategii rozwoju, lecz także wysoko wykwalifikowanych pracowników. Kompetencje potencjalnych pracowników powinny obejmować poza wiedzą fachową także know-how z zakresu zarządzania, umiejętności przywódcze oraz gotowość do zmian.