Ścieżki doskonalenia zawodowego

Oferowane są trzy programy szkoleniowe, które wzajemnie się zazębiają w pierwszym etapie kończą się kwalifikacją zawodową Pełnomocnika. Bazując na tym można uzyskać kwalifikację zawodową Menadżera jak również istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji Auditora.

  • Łańcuch żywnościowy
  • Higiena i bezpieczeństwo żywności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem

W zależności od zakresu merytorycznego danego programu szkoleniowego, wcześniej nabyte kompetencje w ramach innego podmiotu szkoleniowego mogą zostać częściowo lub całkowicie uznane – wymaga to indywidualnej oceny.

Celem programów szkoleniowych jest umożliwienie absolwentom zrozumienia ich organizacji jako systemu, identyfikacji funkcji i możliwości systemów zarządzania zgodnych z normami oraz realizację integracji systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, a także dalszy rozwój.