Akademicka ścieżka kwalifikacji zawodowej

Program szkoleniowy (DQG System Quality Manager Junior), oferowany od kilku lat na Uniwersytecie w Bonn i Getyndze, obecnie istnieje w ofercie innych europejskich uczelni. Program z zakresu zarządzania jakością został stworzony zgodnie z wytycznymi EOQ (European Organisation of Quality). Certyfikowani absolwenci mają zapewnioną przewagę na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym lub w organizacjach i instytucjach publicznych. Certyfikat potwierdza podstawową wiedzę w zakresie zarządzania jakością i jest wstępem do kolejnych szkoleń DGQ / EOQ lub EQA w celu uzyskania kompetencji Menadżera lub Auditora.

Szkolenie kładzie nacisk na:

  • Wymagania norm ISO 9001, ISO 22000 oraz norm specyficznych dla branży
  • Ramy prawne
  • Polityka jakości
  • Metody i techniki zarządzania jakością
  • Testy i pomiary, statystyczna kontrola procesu
  • Koszty jakości
  • Praca w grupach (stosowanie prewencyjnych metod zarządzania jakością)
  • Moderacja i prezentacja
  • Organizacja i zakres odpowiedzialności

Grupa docelowa Studenci nauk przyrodniczych i nauk o żywności, chemii spożywczej, technologii żywności, którzy chcą specjalizować się w zarządzaniu jakością.

Więcej na ten temat


Rejestracja dla tej dodatkowej kwalifikacji odbywa się za pośrednictwem uczelni na początku semestru. Szkolenie obejmuje w sumie 43 dni szkoleniowych, jak również jednodniowy egzamin.