Organizacja i struktura

EQA jako spółka prawa europejskiego ma do dyspozycji 3 organy: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Co najmniej 3 osoby z Walnego Zgromadzenia zasiadają w Radzie Nadzorczej EQA. Zarząd EQA składa się co najmniej z dwóch osób.

Kierownictwo tworzy i koordynuje pięć zakresów działalności EQA:

  • Szkolenia dla studentów oraz osób czynnych zawodowo
  • Dodatkowe szkolenia zawodowe
  • Partnerstwo-Publiczno-Prywatne - Ćwiczenia i szkolenia w zarządzaniu kryzysem
  • Prace komisji, standaryzacja, akredytacja
  • Wsparcie techniczne, otwarte platformy edukacyjne, infolinia

Główna siedziba w Bonn jest odpowiedzialna za koordynację licencji na seminaria, cykle szkoleń, egzaminy oraz wydawanie certyfikatów. Przydział miejsc na kursach, praktyk i staży, zarządzanie bazą wykładowców oraz uczestników należy do zadań siedziby w Bonn.

Oddziały w krajach partnerskich są odpowiedzialne za realizację kursów, seminariów oraz za przeprowadzanie egzaminów na miejscu.

Organizacja i struktura