Filozofia kształcenia

Cele i struktura procesu kształcenia
Głównym celem serii kursów modularnych EQA jest budowanie długoterminowego potencjału wszystkich uczestników. Pakiet szkoleń może zostać dostosowany do potrzeb klienta. Pojedyncze szkolenia mają na celu budowanie kompetencji wyraźnie określonego obszaru działalności w branży. Dostarczają one wiedzy oraz metod, a także zapewniają praktyczne wdrożenie nabytych kompetencji z naciskiem na dostosowanie do środowiska pracy uczestnika. Każdy kurs obejmuje jedno zagadnienie.

Certyfikat kompetencji
Wszystkie kursy z akredytowanych programów kończą się uzyskaniem certyfikatu. Aby uzyskać certyfikat, uczestnik musi zdać wymagane egzaminy, które są integralną częścią szkolenia – dają uczestnikom pewność, że osiągnęli konkretne cele nauczania i będą w stanie wprowadzić daną kompetencję do swojego środowiska pracy.  

Kursy są zharmonizowane z europejską koncepcją szkolenia, sporządzone są w języku angielskim oraz uznawane przez European Organisation for Quality (EOQ). Ponieważ wszystkie krajowe i międzynarodowe certyfikaty mają ograniczoną ważność, poprzez proces recertyfikacji EQA zapewnia, że umiejętności certyfikowanych osób pozostaną utrzymane. Szkolenia EQA są wyraźnie dostosowane do specyficznych potrzeb rolnictwa i przemysłu spożywczego, odnoszą się do przepisów i regulacji krajowych oraz międzynarodowych, a także  do strategii i inicjatyw, które są istotne w tym sektorze.


Masz pytania dotyczące kursu lub programu seminariów? Nie jesteś w stanie znaleźć odpowiedniej oferty w twojej okolicy? Masz wystarczającą ilość informacji i chcesz rozpocząć? Zapraszamy do kontaktu!
www.EQAsce.eu e-mail na info@EQAsce.eu