Impressum

Wydawca:
Education and Qualification Alliance SCE z ograniczoną odpowiedzialnością (EQA)
Am Herrengarten 77 
D-53229 Bonn
Tel.: +49 - 228 - 55523920
Email: info@EQAsce.eu

Wpis do rejestru handlowego w Bonn Nr: GnR 396  
USt.-IdNr. DE 122124996

Zarząd: Prof. Dr Brigitte Petersen, Dr Susanne Lehnert

Rada Nadzorcza: Christian Grütters (Przewodniczący), Carlos Pineiro, Dr. Kristian Möller, Ulrike Praetz, Nevin Rühle.

Wyłączenie odpowiedzialności
Przedstawione na stronie linki do treści zewnętrznych stron internetowych („obce treści”) zostały stworzone przez EQA zgodnie z najlepszą wiedzą oraz z najwyższą starannością. EQA nie ma wpływu na „obce treści” z podłączonych stron internetowych oraz nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Jedynie dany usługodawca lub operator jest odpowiedzialny za treść tych stron. Po otrzymaniu zgłoszenia dot. naruszeń, będziemy niezwłocznie usuwać takie linki. Wszystkie użyte w ramach oferty internetowej marki i znaki towarowe chronione prawem należą w sposób nieograniczony do poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo zgłoszenie naruszenia nie pozwala wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo! Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez EQA SCE należą do EQA SCE. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie grafik, materiałów audio i wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody spółki.

Informacje dot. ochrony danych
Przy każdej wizycie strony internetowej dane są gromadzone i wymieniane. Odbywa się to automatycznie przez odpowiednią przeglądarkę. Są to: typ i wersja przeglądarki używane przez system operacyjny, przywoływane strony (URL). Dane te są wykorzystywane do celów statystycznych do mierzenia popytu na oferowane treści internetowe. EQA SCE nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. Zestawienie tych danych z innymi źródłami nie jest udostępniane.