Wycieczka naukowa do Hiszpanii

 W ramach współpracy z EQAsce studenci Uniwersytetu Bonn udali się 16. Maja 2017 z trzydniową wizytą do siedziby przedsiębiorstwa PigCHAMP Pro Europa w Segovii. Oprócz odwiedzin innowacyjnej, eksperymentalnej chlewni goście mieli możliwość wglądu w pracę i zarządzanie danymi PigCHAMP. Eksperymentom w zakresie odżywiania świń towarzyszą w tej eksperymentalnej chlewni próby nowych technik, mających na celu polepszenie i ułatwienie przekazu danych wzdłuż całego łańcucha wartości. Pomimo, że Pig CHAMP z zaledwie dwudziestoosobową załogą należy w Hiszpanii do stosunkowo małych przedsiębiorstw, osiąga – dzięki palecie usług rozciągającej się od samodzielnych badań i pobierania prób do ofert szkoleniowych dla rolników i weterynarzy – również klientów poza granicami Hiszpanii i Europy. Uczestnicy organizowanych przez PigCHAMP, uznanych przez EQA kursów szkoleniowych mają możliwość rejestracji i, po otrzymaniu numeru, skorzystania z uznanych przez EQA ofert dalszego kształcenia ze strony „knowledge providers”.

>> PigCHAMP Pro Europa, Segovia

Na zdjęciu:Carlos Piñeiro, dyrektor zarządzający PigCHAMP Pro Europa (pierwszy z lewej) i studenci Uniwersytetu Bonn z przedstawicielami załogi PigCHAMP Pro Europa.

Oferta szkoleń EQA...

...jest w trakcie tworzenia w całej Europie. Nacisk położony jest na licencje dla akredytowanych kursów z zakresu łańcucha żywnościowego, bezpieczeństwa i higieny żywności oraz zarządzania ryzykiem i kryzysem.

Czym jest SCE?

EQA został założony jako spółka prawa europejskiego. Możliwość tworzenia takich spółek (Societas Cooperativa Europaea – SCE) istnieje od 2006 roku. EQA SCE jest odpowiednikiem krajowych form prawnych w państwach członkowskich.

Harmonogram szkoleń EQAsce

6 październik : "Opakowania z tworzyw sztucznych a bezpieczeństwo żywności"
19 październik: Detekcja ciał obcych 

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Tokarz (tel.: +48 722 222 928, ifs-poland@ifs-certification.com)